Bơm thủy lực xe nang

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH220334
Part Number , S/N : 67120-26650-71
Quy cách : 1DZ/4Y
Model : 8FDG20/30
Xuất xứ: Chính hãng

Động cơ xe nâng

Động cơ máy xúc :

1)S4K, S6KT, D330B, 3204, 3116, 3406, C9, C-, C10, 3304, 3306, 3408,3066, 3064, C4.2, C6.4

 2)6WG1, 6HK1, 6HK1T, 6RB1, 6SD1, 6BG1, 6BG1T, 6BD1, 4JJ1, 4HK1, 4BG1, 4BD1, 4JB1, 4LE1, 4LE1, 4LE2, 4LE2T, 4JG1, 4JJ1, 6UZ1T, 6WG1T, 6WF1, 6WA1, 3LD1, 3LB1

3)S4S, S4E, 4D56, 4M40, 4D31, 4D34, 6D14/T, 6D15/T, 6D16/T, 6D22, 6D24, 6D31, 6D34, 6DB1, 8DC9, 8DC11

4)4D92, 4D94E, 4D95/6D95, 4D102/6D102, 4D105/6D105, S6D108, 6D110, 6D120, S6D125, 6D130, 6D140, S6D155, S6D170, 4D120, 4D130, 6D114, 6D107, NH220, 4D87E-1, 4D88-3-5, SAA4D95LE-3-5
5)4TNE/V94L, 4D94E, 4TNE/V98, 4D98E, 4TNE/V88, 4TNE/V84, 3TNE/V88, 3D84-1/2/3, 4D84-1/2/3, 4TNE/V88, 3TNE/V84, 4TNE106, 4TNV106, 3TNE68, 3TNC78, 3TNE78, 3TNE82L, 3TNE82-BU30, 3TNV82, 3D82AE, 4D82, 4TNE92/4D92E
6) WO4D, W06D, H06CT, H07CT, H07D, J08C, EB300, EF750, EH100, EH700, K13, EM100, EK100T, F17C, M10U, P11C
7)4BT, 6BT 5.9, 6CT 8.3, M11, L10, NH220, NT855, KT19, N14, A2300, B3.3, B5.9, QSB3.3, QSB5.9, QSB6.7
8)DB58/T D1146/T D2366/T, 3CE1, DE12T
9) TD27, TD42, ED6, FD6, FE6T, NE6/ND6, PD6T, PE6T, PF6, RD8, RE8, RF8, BD30, FD33
10)V2203, V2403, V2403T, V2607, V3300, V3300T, V3307, V3600, V3800, D1105, V2003, V1505, D905, V1703, V1305, D722, D1105, V1903
11)F6L912 F6L913 F5L912
12)D6BR, D6BT
13)D3.1 D4D D6D D7D D7E D12D


 Động cơ xe nâng : C240PKJ, C221, 4FE1, 4JG2, 6BB1, 6BD1, 6BG1, 4LB1, 1Z, 2Z, 11Z, 13Z, 1DZ, 1DZ-2, 2J, 2 H, 4 P, 4Y, 5 K, 4D94E, 4D98E, 4D95S, 4D95L, 6D95, 6D102E, 4D94LE, A15, H15, H20, H20-II, H25, K21, K25, K15, TD27, TD42, SD22, SD25, BD30, BD35, S4KT, S6KT, S4S, S6S, S4E, S4E-2, S6E, S6E-2, 4DR5, 4G63, 4G33, 4G52, 4G64, S4Q2, D04, K4N, K4M, S4L, 3D84 NHÂN, 4D84-2, 4D84-3, 4TNV84T, 3D88, 3TNV88, 4D88, 4TNV88, 4TNE94, 4TNV94L, 4TNE98, 4TNV98, 3TNE/NV88, 4D92E, 4TNE106, 3D82, 4D82, DC24, DB33A, 4TNE98, 4TNV98, B3.3, A2300, D4BB, XA HA, A490 A495 A498, 4TNV98 4TNE98 C240 4JG2, C240 H20 H25 K21 K25 4JG2 6BG1, H20 K25 TD27 C240 4JG2 6BG1 4TNV94L

phụ tùng xe Nâng dầu

Nhản hiệu xe nâng

Sản phẩm cùng loại

Phốt 32x42x8 UN

Phốt 32x42x8 UN

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Dây curoa BANDO XPA1120

Dây curoa BANDO XPA1120

Liên hệ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 180*40*1370

Càng xe nâng gàm 51 180*40*1370

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 150*30*1520

Càng xe nâng gàm 51 150*30*1520

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 140*70*2100

Càng xe nâng gàm 51 140*70*2100

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 125*65*1070

Càng xe nâng gàm 51 125*65*1070

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 125*50*3000

Càng xe nâng gàm 51 125*50*3000

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 125*45*1200

Càng xe nâng gàm 51 125*45*1200

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 125*45*920

Càng xe nâng gàm 51 125*45*920

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 125*30*1220

Càng xe nâng gàm 51 125*30*1220

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 120*50*1500

Càng xe nâng gàm 51 120*50*1500

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 100*50*1400

Càng xe nâng gàm 51 100*50*1400

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 100*45*1400

Càng xe nâng gàm 51 100*45*1400

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Càng xe nâng gàm 51 100*45*1200

Càng xe nâng gàm 51 100*45*1200

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá