Ron amiang phi 720x620x3mm - 9%

Ron amiang phi 720x620x3mm

519.750 đ 571.725 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Dây tết chèn amiang chịu nhiệt phi 30 - 9%
Dây amiang chì 20x20mm. 20kg/hộp - 9%

Dây amiang chì 20x20mm. 20kg/hộp

1.351.350 đ 1.486.485 đ /Hộp
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây amiang chì 10x10mm, 20kg/hộp

1.416.479.169 đ 1.558.127 đ /Hộp
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Amiang chi 1500*2000*2 mm

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Amiang chi 500*1000*2mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá