Dây bẹ cam 75mm

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây bẹ chống acid 6 tấn, 5m

696.043.425 đ 765.648 đ /Sợi
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây thép buộc 5mm

1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây thép buộc 4mm

1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây thép buộc 3mm

1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây thép buộc 2mm

1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây thép buộc 1mm

1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây bẹ trắng 40mm, may đấu 2 đầu 20cm

1.068.375 đ 11.752 đ /Sợi
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Dây cẩu hàng-Dây bẹ cẩu hàng

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá