Bạt da đen xe tải 7x3m

2.091.994.905 đ 2.301.194 đ /Tấm
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bạt che 8x50m

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bạt che khổ 6m*8m

1.000 đ 1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bạt nhựa xanh cam 8x30m

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bạt da 2.6x1.9m (bạt đầu + đuôi) - 9%

Bạt da 2.6x1.9m (bạt đầu + đuôi)

900.900 đ 990.990 đ /Tấm
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bạt che loại xanh - cam , kích thước 20m x 30 m - 9%

Bạt che loại xanh - cam , kích thước 20m x 30 m

7.969.500 đ 8.766.450 đ /Tấm
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bạt che 12m x 20m

1.000 đ 1.000 đ /m²
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bạt che 14m x 20m

1.000 đ 1.000 đ /m²
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bạt che khổ 6m*6m

1.000 đ 1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá