MCB loai NF125A-CW cho UPS 20KVA

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

MCB 10-16A, Type 3RV2011-4AA15, Siemens

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

MCB 20-25A-0

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB Chint NXB-63 25A 6KA 3P - 9%

MCB Chint NXB-63 25A 6KA 3P

91.350 đ 100.485 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB LS BKN 32A 6kA 4P - 9%

MCB LS BKN 32A 6kA 4P

274.050 đ 301.455 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB Schneider A9F84416 16A 10kA 4P - 9%

MCB Schneider A9F84416 16A 10kA 4P

1.531.950 đ 1.685.145 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB DC Schneider A9N61504 4A 250VDC 1P - 9%

MCB DC Schneider A9N61504 4A 250VDC 1P

577.500 đ 635.250 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB DC Schneider A9N61506 6A 250VDC 1P - 9%

MCB DC Schneider A9N61506 6A 250VDC 1P

577.500 đ 635.250 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB DC Schneider A9N61508 10A 250VDC 1P - 9%

MCB DC Schneider A9N61508 10A 250VDC 1P

460.950 đ 507.045 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB DC Schneider A9N61510 15A 250VDC 1P - 9%

MCB DC Schneider A9N61510 15A 250VDC 1P

460.950 đ 507.045 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB Siemens 5SL4106-7CC 6A 10kA 1P - 9%

MCB Siemens 5SL4106-7CC 6A 10kA 1P

275.100 đ 302.610 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
MCB Siemens 5SY7320-7CC 20A 15kA 3P - 9%

MCB Siemens 5SY7320-7CC 20A 15kA 3P

2.712.150 đ 2.983.365 đ /Bộ
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá