Que hàn E7018

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Que hàn Tig sắt 4.0mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Que hàn Tig sắt 3.2mm

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Que hàn Thép Φ3.2 - 7018

1.000 đ 1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Que hàn Thép Φ4 - Kim tín

1.000 đ 1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Que hàn Thép Φ3.2 - Kim tín

1.000 đ 1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Que hàn thau 4.0mm

239.663.655 đ 263.630 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Que hàn thau 3.0mm

2.789.325 đ 306.826 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Que hàn thau 2.4mm

110.550.825 đ 121.606 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Que hàn tig inox T308L, 2.4mm

187.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá