Chính sách vận chuyển giao hàng

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển của Công nghiệp Bình Dương dựa trên cơ sở bảo đảm lợi ích hài hòa của cả hai bên, các điều khoản và điều kiện dựa trên nhu cầu và khả năng của nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng, giá cước vận chuyển dựa trên giá cả của thị trường và các dịch vụ kèm theo. chính sách vận chuyển này chỉ áp dụng đối với dịch vụ mua hàng từ web https://congnghiepbinhduong.online .

Giá vận chuyển: Giá vận chuyển bạn nhận được đã bao gồm giá giao hàng tại nhà trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Khối lượng vận chuyển: Khối lượng dựa vào khối lượng thật của thùng hàng sau khi đóng gói, cách tính trọng lượng theo hai thông số là cân nặng và kích thước thùng hàng.

Bảo đảm trong vận chuyển: Công nghiệp Bình Dương chịu trách nhiệm bảo đảm hàng hóa trong khâu vận chuyển, hỗ trợ rủi ro bồi thường xảy ra do quá trình vận chuyển gây ra như bể, vỡ, móp méo hư hại một phần, hoặc bị thất lac do quá trình vận