Thau ống

1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau đặc

1.000 đ 1.000 đ /Khúc
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

THAU HÀN

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau tấm, cuộn

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau hình

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau hàn 3li

1.000 đ 1.000 đ /Kg
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Thau inox - 9%

Thau inox

40.425 đ 44.468 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau nhựa 3T6 H041

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau nhựa 4T0 H049

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau nhựa 4T5 H050

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau nhựa 5T0 0256

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau nhựa 5T5 257

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau nhựa 7T0 261

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Thau nhựa 5T 038T

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá