Công suất

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ điện MK505 J40RL, 450V

883.300 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Tụ điện CBB65A, 40uF - 450VAC - 9%

Tụ điện CBB65A, 40uF - 450VAC

80.850 đ 88.935 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ điện CBB65A, 30uF - 450VAC

70.456.155 đ 77.502 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ điện CB9G, 2uF - 450V

790.626 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ điện 4700MFD, 450VDC

471.901 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ điện 380V- 6uF

33.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ điện CS 30014

2.145.001 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ điện CJ 40-2, 1mF+/-50%

519.575 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ điện CBB65A-1K, 50uF - 450VAC

698.775 đ 76.865 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tụ điện CBB61, 3.5uF - 450VAC

1.761.375 đ 19.375 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá