Máng xích nhựa 35x60 - 9%

Máng xích nhựa 35x60

519.750 đ 571.725 đ /Sợi
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Máng xích nhựa 18x38 - 9%

Máng xích nhựa 18x38

404.250 đ 444.675 đ /Sợi
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Xích nhựa HR25-25.38 - 9%

Xích nhựa HR25-25.38

198.660 đ 218.526 đ /M
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Xích nhựa 35x75 - 9%

Xích nhựa 35x75

415.800 đ 457.380 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

DÂY XÍCH NHỰA

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Xích nhựa luồn cáp điện CL46

1.720.951.155 đ 1.893.046 đ /M
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Máng xích nhựa luồn dây TL2557 25x57

1.000 đ 1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Máng xích nhựa 25x75 (40x90)

1.000 đ 1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Máng xích nhựa 35x75 (52x91)

1.000 đ 1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Máng xích nhựa 45x75

1.000 đ 1.000 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá