MỜI CHÀO GIÁ

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Bình Dương xin gửi tới Quý Công ty lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng.Hiện nay, Công ty chúng tôi đang đầu tư xây dựng mở rộng web bán hàng online, cần tìm kiếm nhà cung cấp trong nước và nước ngoài .Nếu Quý Công ty quan tâm, đơn vị chúng tôi kính mời Quý Công ty tham gia chào giá các mặt hàng hiện đang có trên trang web congnghiepbinhduong.vn và các mặt hàng khác trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp. 
Chi tiết gửi về : sales@congnghiepbinhduong.vn
Tiêu đề : THƯ CHÀO GIÁ 
Lưu ý: ghi rõ hạn áp dụng cho mức giá đã báo, phương thức thanh toán và giao hàng. Số điện thoại liên hệ .
TRÂN TRỌNG VÀ KÍNH MỜI!

Sản phẩm cùng loại

Hiển thị:
CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x0,75 mm - 9%

CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x0,75 mm

135.019 đ 148.521 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x0,5 mm - 9%

CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x0,5 mm

95.634 đ 105.197 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x10 mm - 9%

CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x10 mm

72.649 đ 79.914 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x6,0 mm - 9%

CDV cáp ĐKCN - DVV/Sc 12x6,0 mm

57.865 đ 63.652 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Ốc xiết cáp Inox

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x150 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x150

26.103 đ 28.713 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x120 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x120

18.202 đ 20.023 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x95 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x95

14.056 đ 15.462 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x70 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x70

200.508 đ 220.559 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x50 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x50

162.393 đ 178.632 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x35 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x35

129.360 đ 142.296 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x25 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x25

96.789 đ 106.468 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 2x16 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 2x16

69.184 đ 76.103 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 500 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 500 mm

51.975 đ 57.173 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 400 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 400 mm

40.194 đ 44.213 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 300 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 300 mm

29.221 đ 32.144 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 240 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 240 mm

151.189 đ 166.308 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 185 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 185 mm

122.545 đ 134.800 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 150 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 150 mm

97.597 đ 107.357 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 120 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 120 mm

72.187 đ 79.406 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 95 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 95 mm

52.206 đ 57.427 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 70 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 70 mm

39.270 đ 43.197 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 50 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 50 mm

30.492 đ 33.541 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 35 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 35 mm

22.210 đ 24.432 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 25 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 25 mm

102.448 đ 112.693 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc AV 16 mm - 9%

CDV cáp nhôm bọc AV 16 mm

83.275 đ 91.603 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 3x150 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 3x150

10.083 đ 11.091 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 3x120 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 3x120

8.685 đ 9.554 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 3x95 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 3x95

7.288 đ 8.017 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 3x70 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 3x70

180.953 đ 199.049 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 3x50 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 3x50

181.138 đ 199.253 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 3x35 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 3x35

163.882 đ 180.271 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 3x25 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 3x25

145.137 đ 159.651 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 3x16 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 3x16

40.725 đ 44.798 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 4x150 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 4x150

10.741 đ 11.816 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 4x120 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 4x120

8.985 đ 9.884 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 4x95 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 4x95

82.582 đ 90.841 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 4x70 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 4x70

51.628 đ 56.791 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 4x50 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 4x50

33.148 đ 36.463 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 4x35 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 4x35

24.024 đ 26.426 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 4x25 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 4x25

17.117 đ 18.829 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
CDV cáp nhôm bọc ABC 4x16 - 9%

CDV cáp nhôm bọc ABC 4x16

12.577 đ 13.836 đ /Mét
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá