MỜI CHÀO GIÁ

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Bình Dương xin gửi tới Quý Công ty lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng.Hiện nay, Công ty chúng tôi đang đầu tư xây dựng mở rộng web bán hàng online, cần tìm kiếm nhà cung cấp trong nước và nước ngoài .Nếu Quý Công ty quan tâm, đơn vị chúng tôi kính mời Quý Công ty tham gia chào giá các mặt hàng hiện đang có trên trang web congnghiepbinhduong.vn và các mặt hàng khác trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp. 
Chi tiết gửi về : sales@congnghiepbinhduong.vn
Tiêu đề : THƯ CHÀO GIÁ 
Lưu ý: ghi rõ hạn áp dụng cho mức giá đã báo, phương thức thanh toán và giao hàng. Số điện thoại liên hệ .
TRÂN TRỌNG VÀ KÍNH MỜI!

Sản phẩm cùng loại

Hiển thị:

Tủ nhựa TABI-S 222/4

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI-L 259/5

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa MINA 225/5

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa MINA 225/4

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI-L 259/4

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI H159/5

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI H159/4

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI H159/3

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI-S 222/5

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI-S 222/3

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa MINA-L 915/4

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa MINA-L 915/5

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI-M 468/5

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI-M 468/4

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI-M 468/3

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TABI-L 259/3

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa SUMI 200/3

1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa LỚN 662/3

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa A4 343/3

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TOMI 343/4

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TANO 219/3

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TANO 221/5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa A4 343/5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TANO 221/4

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TOMI 220/5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TANO 221/3

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TOMI 220/3

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa SUMI 200/5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TOMI 220/4

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa SUMI 200/4

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TOMI 219/4

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TOMI 219/5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa TOMI 183/3

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa LỚN 662/4

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa LỚN 662/5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa ĐẠI 705N/5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa RONA H132/3

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa RONA H132/5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa ĐẠI 705N/4

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa ĐẠI 705N/3

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Tủ nhựa SAKE H051/5

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá